Code of Conduct

De deelnemers van de DHPA zijn gehouden aan een Code of Conduct. In deze gedragscode (Code of Conduct) staat onder andere beschreven op welke wijze de deelnemers met hun klanten, hun personeel en met elkaar moeten omgaan (zonder de onderlinge concurrentie te beperken), en hoe deelnemers moeten omgaan met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hun rol in de economie als geheel.

Deze regels verhogen de transparantie in de markt en verbeteren of consolideren de rechten van klanten van de deelnemers.

Versie: september 2013