Onderwijs

Hoe cool is de cloud? Complete sectoren in onze economie zijn afhankelijk van het betrouwbaar en veilig functioneren van online diensten. Daar horen voldoende goed geschoolde medewerkers bij. Steeds meer hosters hebben echter moeite met het vervullen van vacatures. Een recent onderzoek onder DHPA deelnemers leverde een lijst van meer dan 90 technische vacatures op, waarvan veel al meer dan 4 maanden open staan! De DHPA maakt zich hier grote zorgen over en is gestart met het programma ‘Cloud is cool’. Het doel van het programma is het verbeteren van het imago van de online branche als werkgever en het vergroten van instroom van technische ICT-ers en doorstroom van de MBO niveau 4 ICT-ers naar het HBO.

De DHPA is van mening dat het ICT onderwijs beter moet inspelen op veranderingen in de IT. De traditionele on-premise IT krimpt, de centrale IT voorzieningen op basis van datacenters met hosting, cloud en as-a-service groeien sterk. Het onderwijs is daar nog onvoldoende op aangepast.

Actuele Projecten:

  • Project 'Geef IT Door':
    • Het aantal onvervulde ICT-vacatures loopt hard op. Dat betekent dat er carrièrekansen liggen in de ICT. En hoewel de instroom van studenten in ICT-opleidingen toeneemt, is dit niet voldoende om aan de vraag naar goed opgeleide ICT-professionals te voldoen. Het is noodzakelijk meer jongeren te inspireren om te kiezen voor een opleiding en carrière in de ICT én docenten te stimuleren om dit uit te dragen. Hier zet Geef IT Door zich voor in. 
    • Geef IT Door is een initiatief van: Digivaardig & Digiveilig, CIO Platform Nederland, Nederland ICT, DHPA, VHTO en de Europese Commissie - DG Enterprise & Industry.

Thema’s zijn:

  • Groeiende aandacht voor soft skills die essentieel zijn bij as-a-service delivery.
  • Aandacht voor internationaal communiceren en netwerken (contacten leggen en onderhouden) en het kunnen vinden en beoordelen van informatie en informatiebronnen.
  • Vanuit de gedachte dat middelen voor praktijkonderwijs teveel beslag leggen op onderwijs middelen; het bevorderen en organiseren van actieve betrokkenheid van bedrijven bij het praktijkonderwijs, i.e. gastcolleges, praktoraat e.d.
  • Loslaten van merk- en type certificeringen tijdens MBO opleidingen; verplaatsen naar post-MBO.
  • Bevorderen van doorstroming.