Service Level Agreement

Om de transparantie in de hostingbranche te vergroten, heeft de DHPA een SLA opgesteld die aan alle eisen van de DHPA voldoet. Deze versie is vrijelijk beschikbaar, zolang de DHPA hiervan op de hoogte is. Voor deelnemers is er ook een checklist waarmee gecontroleerd kan worden in hoeverre een bestaande SLA voldoet aan dezelfde eisen.

Een Engelse versie van de SLA is ook beschikbaar voor download.

De Europese Commissie heeft in juli 2014 een document met richtlijnen voor overeenkomsten met cloudproviders gepubliceerd. Het document bevat uniforme definities voor SLA's, service level agreements.  De DHPA is voorstander van het gebruik van gestandaardiseerde definities voor cloud leveringen.

Cloud Service Level Agreement Standardisation Guidelines