Verbinden

De DHPA verbindt de belangrijkste spelers in de Nederlandse hostingindustrie met elkaar: leveranciers, marktpartijen, politiek, media, onderwijs en publiek.

Elk kwartaal organiseert de DHPA themasessies voor haar deelnemers die worden gefaciliteerd door een partner. Daarin wordt onderling, en met eventueel uitgenodigde gastsprekers c.q. vertegenwoordigers van relevante organisaties gedebatteerd over actuele, relevante onderwerpen. De sessies worden bijgewoond door de executives van de deelnemers en hebben doorgaans een uitstekende opkomst. Na afloop van deze sesies volgt het traditionele netwerkdiner dat wordt bijgewoond door de deelnemers en de technology- en business partners.

1 maal per jaar vindt de DHPA jaarvergadering plaats waarin het beleid voor het volgend jaar wordt vastgesteld.

Een aantal jaren is DHPA Techday georganiseerd. Op dit event maken technici uit de sector kennis met branchegnoten, met leveranciers en met de laatste ontwikkelingen in technologie. In 2016 vinden weer andere activiteiten plaats vanuit DHPA en in samenwerking met andere organisaties. Houdt u deze pagina daarom in de gaten!

Tijdens de komende netwerkbijeenkomst op 26 mei aanstaande in Utrecht zal meer toelichting worden gegeven voor deelnemers en partners van DHPA over het programma voor de 2e helft van 2016.