NTD

In 2008 hebben overheid, bedrijfsleven en belangenverenigingen – onder leiding van de NICC (Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime) – samen de gedragscode Notice and Takedown opgesteld. Deze gedragscode is in oktober 2008 gepresenteerd aan staatssecretaris Frank Heemskerk van het ministerie van Economische Zaken. In januari 2009 heeft ECP-EPN het secretariaat van de werkgroep Notice and Takedown overgenomen van de NICC.

De gedragscode is vrijwillig en beschrijft hoe particulieren en bedrijven in de online sector omgaan met klachten over onrechtmatige inhoud op internet, zoals kinderporno, plagiaat, discriminatie en aanbod van illegale goederen. De gedragscode biedt duidelijkheid bij het bepalen of een klacht terecht is en welke stappen bij afhandeling gevolgd dienen te worden.

Deelnemers van de DHPA hanteren dit convenant. De NTD aanpak borgt een goede balans tussen de verschillende belangen en doet recht aan het principe van netneutraliteit en privacybescherming. Providers, waaronder hosters dienen zich immers te onthouden van activiteiten zoals het inspecteren en beoordelen van data en activiteiten van hun afnemers. Ook borgt de de procedure zorgvuldig handelen, waardoor het risico van eventuele schade aan de diensten en sites van andere partijen kan worden beperkt.

In 2012 heeft de DHPA naar aanleiding van gebeurtenissen bij een van haar deelnemers aanvullend beleid ontwikkeld met betrekking tot de toepassing van de NTD en ingrijpen door de overheid. De policy is een goede balans tussen de principes van netneutraliteit en de noodzaak voor bescherming tegen- en het weren van ongewenste content en illegaal handelen. Zo illustreert de DHPA het onderscheid tussen een verzoek van een bedrijf of persoon, en ingrijpen door de overheid. Ook maakt de DHPA onderscheid tussen het interpreteren van verkeer en content door menselijke tussenkomst, en de mogelijkheid om illegaal gedrag en content te detecteren met behulp van technische middelen.

Door ICTrecht is in samenwerking met de DHPA een procedure en workflow ontwikkeld voor deelnemers. De procedure geeft een concrete invulling en handleiding voor abuse desks en service desks die worden benaderd met een notice. De NTD, policy, procedure en flowchart vindt u aan de rechterkant van deze pagina, onder het kopje Attachments.

Meer informatie over de NTD, waaronder de deelnemers en bedrijven die deze gedragscode naleven is hier te vinden op de website van het ECP. Zie ook deze informatiepagina en factsheet over Notice en Takedown bij onze juridische partner ICTRecht.