Vertrouwen

Dagelijks worden er miljarden transacties uitgevoerd via het Internet, besteden organisaties hun ICT zaken uit en gaan nieuwe en innovatieve internetdiensten online. Online diensten worden geleverd door bedrijven en particulieren die hun sites en applicaties onderbrengen bij een hostingbedrijf. Dienstverleners beloven zonder uitzondering hoge beschikbaarheid en uitstekende informatiebeveiliging, maar aan hun brochure en site is niet af te meten in hoeverre deze beloftes zijn geborgd door effectieve management controls. Die geringe transparantie ten aanzien van service levels en kwaliteit kan gemakkelijk leiden tot een verkeerde keuze terwijl uitval van diensten en het lekken van gegevens steeds vaker een grote, zelfs maatschappelijke impact blijkt te hebben.

Die afhankelijkheid van hosting- en cloud providers en de toename van bedreigingen op het Internet resulteert in aandacht voor informatiebeveiliging, continuïteit, bestrijging van cybercrime en onrechtmatige content en de juridische implicaties van hosting en as-a-service.

De DHPA stelt zich ten doel om de kwaliteit, professionaliteit en transparantie van leveranciers in de hosting sector te bevorderen.

DHPA deelnemers committeren zich aan de DHPA Code of Conduct waarin diverse verplichtingen op het gebeid van de service levels, continuïteit, informatiebeveiliging.

Ook verplichten deelnemers zich de gedragscode Notice en Takedown toe te passen. Die geeft afnemers meer zekerheid over hun rechten, en draagt bij aan een effectieve bestrijding van onrechtmatige content.

Open Standaarden
De DHPA ziet de toepassing van open standaarden zoals DKIM, IPv6 en DNSSEC als een belangrijk instrument om de veiligheid van het Internet, hosting diensten, en daarmee de informatieveiligheid van burgers en gebruikers te verbeteren. DHPA deelnemers staan zonder uitzondering achter solide informatieveiligheid, en de inzet en toepassing van veilige standaards hoort daar vanzelfsprekend bij.
De toepassing en uitrol van standaards voor een veiliger internet is nog volop in beweging. Inzet van standaarden kan echter alleen succesvol zijn op basis van een gezamenlijke aanpak: de service provider kan investeren, als de afnemer bereid is om veilige diensten af te nemen, en de waarde van deze veiligheid te honoreren bij hun keuze.
De DHPA steunt daarom alle initiatieven om deze standaards breed in te zetten en toe te passen, zoals de pas-toe of leg uit lijst voor online dienstverlening aan de overheid, te vinden op de website van het forum standaardisatie. Bekijk deze brochure voor meer informatie